Podmínky ochrany osobních údajů

 

 Zásady ochrany osobních údajů

Jsme společnost Robert Remeš, IČO: 454 66 521, se sídlem Palackého 741, 766 01 Val. Klobouky, tel: 737438841, e-mail: info@cykloremes.cz

Provozujeme e-shop na webových stránkách www.cykloremes.cz

Pro poskytování našich služeb, prodeje zboží a provoz našich webových stránek zpracováváme některé osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení

o ochraně osobních údajů ("GDPR").

I. Zpracování osobních údajů

A. Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře

Pokut poptáváte naše produkty a služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím formuláře.

Jsou to: jméno, příjmení, e-mail, popř. telefon.

Z jakého důvodu?

Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně zboží a služeb.

Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR-jednání o smlouvě, resp.provedení opatření před uzavřením

smlouvy na vaši žádost.

Jak dlouho budeme údaje zpracovávat?

Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle 1 rok od naší poslední komunikace.

B. Zpracování osobních údajů v případě nákupu

Pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefon.

Z jakého důvodu?

Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu-dodali vám naše zboží nebo služby. Přes kontaktní údaje s vámi budeme

komunikovat ohledně stavu vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů.

Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely,

případně pro vyřízení reklamací).

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR - plnění smlouvy a čl. 1 písm. c) GDPR - plnění naší právní povinnosti.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Po dobu plnění naší služby a poté 1 rok od posledního poskytnutí takové služby nebo dodání zboží.

C. Newslettery (obchodní sdělení)

Pokud jste nakupující zákazník a nezakázali jste nám to při nákupu, požijeme vaši e-mailovou adresu pro rozesílku našich novinek.

Na základě jakého právního důvodu?

Umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti,

pokud jste nám to při nákupu nezakázali.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

1 rok od vašeho posledního nákupu. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte

na e-mailu info@cykloremes.cz .

II. Kdo se k datům dostane?

Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto,

že nám pomáhají s chodem našeho e-shopu.

Jsou to: - provozovatel e-shopové platformy Shoptet (společnost Shoptet a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00 Praha 6,

                IČ 289 35 675, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 25 394)   

             - společnosti podílející se na expedici zboží

             - společnosti podílející se na expedici plateb

Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie

III. Co byste dál měli vědět

V naší společnosti nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů. V naší společnosti nedochází k rozhodování

na základě automatického zpracování či profilování.

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese: info@cykloremes.cz 

nebo zavolejte na tel. 737438841.

IV. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení GDPR  vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadně požadovat omezení zpracování,

můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů

a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,

případně se se svými nároky obrátit na soud.

Tyto podmínky jsou účinné od 1.12.2021